Trang trại của chúng tôi

Tại RYAN’ GROCERY, chúng tôi tin vào nguồn cung cấp có đạo đức, đối xử nhân đạo với động vật và cung cấp thực phẩm chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Để đảm bảo cung cấp sản phẩm thịt tốt nhất cho bạn, chúng tôi chỉ lấy nguồn từ các trang trại được chứng nhận cung cấp thịt hữu cơ uy tín theo tiêu chuẩn quốc tế đáng tin nhất hiện nay hoặc các mô hình trang trại hoạt động theo mô hình chăn nuôi mở. Chúng tôi tự hào chia sẻ với bạn các trang trại đối tác của chúng tôi, nơi chúng tôi lấy nguồn thịt hoàn toàn hữu cơ đảm bảo và uy tín nhất để mang đến cho bạn một bữa ăn sạch – ngon – chất lượng nhất.